Làm thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 30.6 lệ phí ra sao?

Công an Hà Nội đang gấp rút làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho khoảng 2,5 triệu người. Ảnh: V.Dũng.
Công an Hà Nội đang gấp rút làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho khoảng 2,5 triệu người. Ảnh: V.Dũng.
Công an Hà Nội đang gấp rút làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho khoảng 2,5 triệu người. Ảnh: V.Dũng.
Lên top