Hộ khẩu tỉnh khác, có được làm căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội?

Công an Hà Nội mở các điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động để phục vụ người dân. Ảnh: V.Dũng.
Công an Hà Nội mở các điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động để phục vụ người dân. Ảnh: V.Dũng.
Công an Hà Nội mở các điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip lưu động để phục vụ người dân. Ảnh: V.Dũng.
Lên top