Làm thẻ căn cước công dân gắn chip khi nào phải đổi?

Thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: BCA
Thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: BCA
Thẻ căn cước công dân gắn chip. Ảnh: BCA
Lên top