Thời gian làm thẻ căn cước công dân trong bao lâu?

Người dân được đảm bảo thời gian làm thẻ căn cước công dân theo đúng quy định. Ảnh: LDO
Người dân được đảm bảo thời gian làm thẻ căn cước công dân theo đúng quy định. Ảnh: LDO
Người dân được đảm bảo thời gian làm thẻ căn cước công dân theo đúng quy định. Ảnh: LDO
Lên top