Thủ tục đổi căn cước công dân mẫu cũ sang căn cước công dân gắn chip

Người dân đi làm căn cước công dân có gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân đi làm căn cước công dân có gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân đi làm căn cước công dân có gắn chip tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top