CMND ở tỉnh, hộ khẩu Hà Nội làm căn cước công dân ra sao?

Cán bộ công an Hà Nội làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh. Ảnh: CAHN.
Cán bộ công an Hà Nội làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh. Ảnh: CAHN.
Cán bộ công an Hà Nội làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho học sinh. Ảnh: CAHN.
Lên top