Làm căn cước công dân khi đủ thông tin dữ liệu, cần mang giấy tờ gì?

Hà Nội đang gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Ảnh: Việt Dũng.
Hà Nội đang gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Ảnh: Việt Dũng.
Hà Nội đang gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top