Làm giả giấy tờ, một chuyên viên văn phòng của Hải Phòng bị bắt giam

Chuyên viên UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Biên vừa cơ quan công an bị bắt giam. Ảnh: CTV
Chuyên viên UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Biên vừa cơ quan công an bị bắt giam. Ảnh: CTV
Chuyên viên UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Biên vừa cơ quan công an bị bắt giam. Ảnh: CTV
Lên top