Hải Phòng lần đầu áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 trong hoạt động HĐND quận

Bàn giao tài liệu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại quận Hồng Bàng - ảnh MH
Bàn giao tài liệu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại quận Hồng Bàng - ảnh MH
Bàn giao tài liệu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại quận Hồng Bàng - ảnh MH
Lên top