Bệnh viện GTVT Hải Phòng liên tục bị các nhà thuốc "đòi nợ"

Sau khi đến đòi nợ, một số đơn vị cung ứng "đòi" lại thuốc và vật tư. Ảnh ĐH
Sau khi đến đòi nợ, một số đơn vị cung ứng "đòi" lại thuốc và vật tư. Ảnh ĐH
Sau khi đến đòi nợ, một số đơn vị cung ứng "đòi" lại thuốc và vật tư. Ảnh ĐH
Lên top