Khởi tố nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn chứng từ

Bà Trần Thị Thu - Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Phúc Điền bị khởi tố. Ảnh: CA.
Bà Trần Thị Thu - Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Phúc Điền bị khởi tố. Ảnh: CA.
Bà Trần Thị Thu - Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Phúc Điền bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top