Hưng Yên: Khởi tố người bố hành hạ dã man con đẻ

Các công cụ Long dùng để hành hạ con đẻ của mình. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Các công cụ Long dùng để hành hạ con đẻ của mình. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Các công cụ Long dùng để hành hạ con đẻ của mình. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Lên top