Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Cơ quan công an đã xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19. Ảnh: CACC
Cơ quan công an đã xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19. Ảnh: CACC
Cơ quan công an đã xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19. Ảnh: CACC
Lên top