Bộ Công an: Người dân cần cảnh giác trước thông tin sai về dịch COVID-19

Nhiều thành phần lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đưa thông tin sai lệch. Ảnh cơ quan công an.
Nhiều thành phần lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đưa thông tin sai lệch. Ảnh cơ quan công an.
Nhiều thành phần lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đưa thông tin sai lệch. Ảnh cơ quan công an.
Lên top