Chủ tịch Hà Nội: Đóng cửa quán bar, karaoke hết tháng 3 phòng COVID-19

Lên top