Triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19

Công an Cẩm Xuyên triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19. Ảnh: CA HT
Công an Cẩm Xuyên triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19. Ảnh: CA HT
Công an Cẩm Xuyên triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19. Ảnh: CA HT
Lên top