Đối tượng gây rối tại chốt kiểm soát dịch dương tính với SARS-CoV-2

Đối tượng Nguyễn Văn Quý tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA BN.
Đối tượng Nguyễn Văn Quý tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA BN.
Đối tượng Nguyễn Văn Quý tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA BN.
Lên top