Chiến sĩ công an nén đau thương chịu tang cha giữa tâm dịch Bắc Ninh

Ban thờ được lập để Đại úy Phạm Quang Thái bái vọng bố. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Ban thờ được lập để Đại úy Phạm Quang Thái bái vọng bố. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Ban thờ được lập để Đại úy Phạm Quang Thái bái vọng bố. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)
Lên top