Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Đại diện Trường Đại học Sao Đỏ ủng hộ 50 triệu đồng, chung tay cùng tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐSĐ
Đại diện Trường Đại học Sao Đỏ ủng hộ 50 triệu đồng, chung tay cùng tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐSĐ
Đại diện Trường Đại học Sao Đỏ ủng hộ 50 triệu đồng, chung tay cùng tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐSĐ
Lên top