Công an Quảng Ninh cảnh báo về các thủ đoạn lừa của tổ chức phản động

Đối tượng Đào Minh Quân - tổng thống tự xưng của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.  Ảnh Cổng TTĐT Bộ Công an
Đối tượng Đào Minh Quân - tổng thống tự xưng của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Ảnh Cổng TTĐT Bộ Công an
Đối tượng Đào Minh Quân - tổng thống tự xưng của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Ảnh Cổng TTĐT Bộ Công an
Lên top