Quảng Ninh: Phát triển 8 Công đoàn cơ sở và 2.000 đoàn viên trong KCN

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Ban quản lý khu kinh tế tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp năm 2021. Ảnh: T.N.D
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Ban quản lý khu kinh tế tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp năm 2021. Ảnh: T.N.D
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Ban quản lý khu kinh tế tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp năm 2021. Ảnh: T.N.D
Lên top