Công nhân Vũ Văn Công (Công ty than Dương Huy, Quảng Ninh):

Lọt nhóm thợ lò lương 400 triệu đồng/năm bằng yêu nghề

Vũ Văn Công đến với nghề thợ lò với lòng say mê và đầy cống hiến. 
Ảnh: Hương Giang
Vũ Văn Công đến với nghề thợ lò với lòng say mê và đầy cống hiến. Ảnh: Hương Giang
Vũ Văn Công đến với nghề thợ lò với lòng say mê và đầy cống hiến. Ảnh: Hương Giang
Lên top