Bộ trưởng Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một ngày

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp công dân định kỳ. Ảnh: BCA.
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp công dân định kỳ. Ảnh: BCA.
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp công dân định kỳ. Ảnh: BCA.
Lên top