Công tác tiếp công dân: Vẫn nặng hình thức

Công chức bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội (ảnh có tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công chức bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội (ảnh có tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công chức bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội (ảnh có tính minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN