Thừa Thiên Huế: Tạm dừng tiếp công dân trực tiếp

Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lên top