Lãnh đạo địa phương "né" tiếp công dân: Kiểm tra, xử lý người đứng đầu

Phỏng vấn bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện của QH.Ảnh: PV
Phỏng vấn bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện của QH.Ảnh: PV
Phỏng vấn bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện của QH.Ảnh: PV
Lên top