Chấn chỉnh ngay bệnh lười tiếp công dân

Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: T.Vương
Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: T.Vương
Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: T.Vương
Lên top