Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch tỉnh, GĐ Sở vì không tiếp công dân đầy đủ

Lên top