Bộ Công an khởi tố hai nữ cán bộ Trường Đại học Đông Đô

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét tại thời điểm xảy ra vụ án.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét tại thời điểm xảy ra vụ án.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét tại thời điểm xảy ra vụ án.
Lên top