Tại sao Bộ Giáo dục từng hoãn thanh tra theo đề nghị của Đại học Đông Đô?

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An trả lời câu hỏi liên quan tới việc hoãn thanh tra Trường Đại học Đông Đô. Ảnh: Trần Vương
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An trả lời câu hỏi liên quan tới việc hoãn thanh tra Trường Đại học Đông Đô. Ảnh: Trần Vương
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An trả lời câu hỏi liên quan tới việc hoãn thanh tra Trường Đại học Đông Đô. Ảnh: Trần Vương
Lên top