Đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2 trái phép thời gian dài, Bộ GDĐT có vô can?

Lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị khởi tố vì cấp phát văn bằng 2 trái phép trong thời gian dài.
Lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị khởi tố vì cấp phát văn bằng 2 trái phép trong thời gian dài.
Lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị khởi tố vì cấp phát văn bằng 2 trái phép trong thời gian dài.
Lên top