Bắt nhóm cho vay nặng lãi với thủ đoạn "âm thầm"

Ba đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: B.TRÂM.
Ba đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: B.TRÂM.
Ba đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: B.TRÂM.
Lên top