Tuấn "khỉ" bắn trả 3 phát đạn và bị tiêu diệt trong 50 phút

Lên top