Điều tra nhóm học sinh Đắk Lắk lập hội cho vay nặng lãi ở trường

Công an lấy lời khai một số học sinh có hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: LX
Công an lấy lời khai một số học sinh có hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: LX
Công an lấy lời khai một số học sinh có hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: LX
Lên top