Ai giả mạo chữ ký người dân trong hồ sơ bồi thường đất ?

Trên địa bàn xã Hựu Thạnh, huỵện Đức Hoà, tỉnh Long An đang nóng lên chuyện quy hoạch các khu công nghiệp. Ảnh: C.H
Trên địa bàn xã Hựu Thạnh, huỵện Đức Hoà, tỉnh Long An đang nóng lên chuyện quy hoạch các khu công nghiệp. Ảnh: C.H
Trên địa bàn xã Hựu Thạnh, huỵện Đức Hoà, tỉnh Long An đang nóng lên chuyện quy hoạch các khu công nghiệp. Ảnh: C.H
Lên top