Giao công viên văn hóa cho DN, khi thu hồi bị đòi bồi thường hàng chục tỉ

Nhiều hạng mục tại Công viên Trần Huỳnh còn dở dang. Ảnh Nhật Hồ.
Nhiều hạng mục tại Công viên Trần Huỳnh còn dở dang. Ảnh Nhật Hồ.
Nhiều hạng mục tại Công viên Trần Huỳnh còn dở dang. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top