Thiếu úy bắn bị thương 3 người, cố thủ trong đồn biên phòng Long An

Lên top