Giả chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất

Khu vực đất đai của gia đình bà Lê Thị Ham nằm trong quy hoạch KCN Hựu Thạnh. Ảnh: C.H
Khu vực đất đai của gia đình bà Lê Thị Ham nằm trong quy hoạch KCN Hựu Thạnh. Ảnh: C.H
Khu vực đất đai của gia đình bà Lê Thị Ham nằm trong quy hoạch KCN Hựu Thạnh. Ảnh: C.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top