Nữ điều dưỡng Đà Nẵng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch

Nữ điều dưỡng Đà Nẵng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch. Ảnh: TT
Nữ điều dưỡng Đà Nẵng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch. Ảnh: TT
Nữ điều dưỡng Đà Nẵng 2 lần xung phong đi vào tâm dịch. Ảnh: TT
Lên top