Đà Nẵng: Doanh nghiệp nỗ lực sản xuất bình thường giữa dịch COVID-19

Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn hoạt động sản xuất bình thường trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn hoạt động sản xuất bình thường trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng vẫn hoạt động sản xuất bình thường trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top