Giải cứu 14 tấn bí đao, 3 tạ ớt cho nông dân Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng giúp giải cứu nông sản của nông dân thành phố. Ảnh: Thọ Quang
Người dân Đà Nẵng giúp giải cứu nông sản của nông dân thành phố. Ảnh: Thọ Quang
Người dân Đà Nẵng giúp giải cứu nông sản của nông dân thành phố. Ảnh: Thọ Quang
Lên top