Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp chi viện Bắc Giang

Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp đi Bắc Giang. Ảnh: TT
Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp đi Bắc Giang. Ảnh: TT
Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp đi Bắc Giang. Ảnh: TT
Lên top