Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 5 giật cấp 10

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top