Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh thêm đổ bộ miền Trung

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top