Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão giật cấp 11

Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: nchmf.gov.vn.
Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: nchmf.gov.vn.
Ảnh mây vệ tinh. Nguồn: nchmf.gov.vn.
Lên top