Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng về ô nhiễm nhựa và rác thải đại dương

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Lên top