Hà Nội trả lương hưu qua tài khoản ATM từ ngày 7.4

Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 vào 1 lần trên toàn quốc. Ảnh BHXHVN
Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 vào 1 lần trên toàn quốc. Ảnh BHXHVN
Trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5 vào 1 lần trên toàn quốc. Ảnh BHXHVN
Lên top