Bộ nêu lý giải việc dân dựng lều, chặn xe vào nhà máy Hòa Phát- Dung Quất

Dân dựng lều, rào cây chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất. Ảnh: Thanh Chung
Dân dựng lều, rào cây chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất. Ảnh: Thanh Chung
Dân dựng lều, rào cây chặn xe trước cổng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất. Ảnh: Thanh Chung
Lên top