Nhà máy thép Hoà Phát gây ô nhiễm: Ngày 1.10 xây dựng khu định cư cho dân

Lên top