San lấp, mở rộng nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất là giọt nước tràn ly

Người dân ở Quảng Ngãi bức xúc dựng lều trước nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vào ngày 7.6 vì cho rằng công ty này gây ô nhiễm. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ở Quảng Ngãi bức xúc dựng lều trước nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vào ngày 7.6 vì cho rằng công ty này gây ô nhiễm. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ở Quảng Ngãi bức xúc dựng lều trước nhà máy thép Hòa Phát - Dung Quất vào ngày 7.6 vì cho rằng công ty này gây ô nhiễm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top